Elefant Architecten bv

Architecten in Utrecht, De Bilt en omstreken.

Projecten met tag ‘innovatie’

City Skydive

In Utrecht, aan de A2 bij Maarssen hebben we een Indoor Skydive centrum gebouwd. City Skydive is de eerste ter wereld met 2 windtunnels. De vliegkamers zijn van gebogen glas en ruim 5 meter hoog. De totale vlieg/val hoogte is 23 meter.
Dit gebouw is met zijn bijna 40m hoogte en goudkleurige gevel een icoon voor de stad Utrecht.

, , , ,

Huisvesting Basisscholen De Bilt

Van 2000 tot 2008 heb ik in het schoolbestuur gezeten van de Stichting Basisscholen St. Michaël te De Bilt, portefeuillehouder Huisvestingszaken. Onder het bestuur vallen de basisschool St. Michaël en de Patioschool De Kleine Prins. In aanvang heb ik met name geadviseerd inzake het MOP van de gemeente en de eigen onderhoudsplannen. Om de grote en onverwachte toename in leerlingen op te vangen zijn samen met de directeuren  (nieuw)bouwplannen gemaakt en uitgevoerd. Voor de Patioschool zijn een speellokaal en diverse personeelsruimten gerealiseerd. Voor de Michaëlschool is een uitbreiding gerealiseerd met een gemeenschapsruimte, een bibliotheek een leslokaal en een docentenkamer. Daarnaast zijn de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd. Het project is tot stand gekomen in een uitermate complexe overlegsituatie tussen kerk, scouting, gemeente en schoolbestuur. Om tot de renovatie/nieuwbouw te komen is intensief overleg gevoerd met de afdeling onderwijs van de gemeente. Dit leidde tot een door mij opgesteld raadsvoorstel waarbij een door de Gemeente De Bilt opgeheven openbare basisschool door het bestuur is overgenomen. De overname van de voormalige Buys Ballotschool stelde ons in staat om de grote wachtlijsten weg te werken en ruimte te creëren voor het uithuizen van groepen tijdens de verbouwing van onze scholen. De nieuwe Regenboogschool huisvest, naast eigen leerlingen, groepen van het RK  en  het PC onderwijs. Hiermee is de Regenboogschool de aanzet geweest voor de in 2008 opgerichte bovenschoolse stichting Delta voor het Biltse basisonderwijs. Voor de financiering van de bouwprojecten is door mij bij de gemeente De Bilt de onderwijsbegroting op basis van afschrijving geïntroduceerd. De investering drukt niet op een jaarbegroting maar wordt over een langere termijn uitgesmeerd. Ik heb de directeuren geadviseerd gedurende het bouwproces inzake financiële, bouwkundige en procesmatige kwesties.

De uitbreiding van de Michaëlschool is uitgevoerd met Thermeco bouwelementen, een innovatief en duurzaam bouwsysteem. Uiteindelijk zijn op de daken van alle scholen zonnepanelen geplaatst.

Tijdens mijn bestuurswerk heb ik deelgenomen in de werkgroep ‘Huisvesting op Maat’ van de gemeente de Bilt en alle Biltse basisonderwijsbesturen.

ir. Dries van Heusden

, ,

Woning te Ommen

In de bossen bij Ommen is een woonhuis gerealiseerd. Het ontwerp speelt in op de specifieke plek in het bos langs het spoor. Het huis is uitgevoerd met Ecotherm bouwblokken. De holle houtvezelcemnetblokken zijn gevuld met beton. De betonschil heeft ideale thermische, konstruktieve en akoustische eigenschappen.

,