Elefant Architecten bv

Architecten in Utrecht, De Bilt en omstreken.

Projecten met tag ‘projectmanagement’

City Skydive

In Utrecht, aan de A2 bij Maarssen hebben we een Indoor Skydive centrum gebouwd. City Skydive is de eerste ter wereld met 2 windtunnels. De vliegkamers zijn van gebogen glas en ruim 5 meter hoog. De totale vlieg/val hoogte is 23 meter.
Dit gebouw is met zijn bijna 40m hoogte en goudkleurige gevel een icoon voor de stad Utrecht.

, , , ,

NZL Amsterdam

Amsterdam bouwt aan de NZL. Voor dit project ben ik in 2014 en 2015 projectleider geweest voor de afbouw van metrostation centraal, ook wel de kathedraal genoemd. In 2016 heb ik in de rol van Manager Uitvoering het hele uitvoeringsteam op het afbouwcontract aangestuurd. Daarnaast was ik Manager Bouwkunde en Releasemanager voor de OVCP poortrij in de verdeelhal van CS aansluitend op de bestaande metrolijn. Dit is de eerste OVCP poortrij voorzien van 3D scan die operationeel is op de NZL.

NSP Arnhem

In 2010 ben ik gevraagd door ProRail om de aanbesteding van NSP Arnhem op te zetten. Na diverse mislukte aanbestedingen was er geen animo meer van de markt om dit station te bouwen. Daarnaast was aan de financieringskant geen ruimte meer voor extra investeringen. Ik heb het door UNStudio getekende besteksontwerp vertaald naar een referentie-ontwerp en de bouwers de mogelijkheid gegeven om hun kennis en inzicht in het ontwerp te implementeren. Het project is als UAV-GC contract op de markt gezet  met een vastgesteld bouwbudget. ‘Fixed price & design to cost’. Gedurende de uitvoering van dit zeer complexe en modernistische bouwwerk houd het contract goed stand. De kosten worden beheerst en de bouwer heeft voldoende ruimte om haar risico’s te beheersen.

,

Huisvesting Basisscholen De Bilt

Van 2000 tot 2008 heb ik in het schoolbestuur gezeten van de Stichting Basisscholen St. Michaël te De Bilt, portefeuillehouder Huisvestingszaken. Onder het bestuur vallen de basisschool St. Michaël en de Patioschool De Kleine Prins. In aanvang heb ik met name geadviseerd inzake het MOP van de gemeente en de eigen onderhoudsplannen. Om de grote en onverwachte toename in leerlingen op te vangen zijn samen met de directeuren  (nieuw)bouwplannen gemaakt en uitgevoerd. Voor de Patioschool zijn een speellokaal en diverse personeelsruimten gerealiseerd. Voor de Michaëlschool is een uitbreiding gerealiseerd met een gemeenschapsruimte, een bibliotheek een leslokaal en een docentenkamer. Daarnaast zijn de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd. Het project is tot stand gekomen in een uitermate complexe overlegsituatie tussen kerk, scouting, gemeente en schoolbestuur. Om tot de renovatie/nieuwbouw te komen is intensief overleg gevoerd met de afdeling onderwijs van de gemeente. Dit leidde tot een door mij opgesteld raadsvoorstel waarbij een door de Gemeente De Bilt opgeheven openbare basisschool door het bestuur is overgenomen. De overname van de voormalige Buys Ballotschool stelde ons in staat om de grote wachtlijsten weg te werken en ruimte te creëren voor het uithuizen van groepen tijdens de verbouwing van onze scholen. De nieuwe Regenboogschool huisvest, naast eigen leerlingen, groepen van het RK  en  het PC onderwijs. Hiermee is de Regenboogschool de aanzet geweest voor de in 2008 opgerichte bovenschoolse stichting Delta voor het Biltse basisonderwijs. Voor de financiering van de bouwprojecten is door mij bij de gemeente De Bilt de onderwijsbegroting op basis van afschrijving geïntroduceerd. De investering drukt niet op een jaarbegroting maar wordt over een langere termijn uitgesmeerd. Ik heb de directeuren geadviseerd gedurende het bouwproces inzake financiële, bouwkundige en procesmatige kwesties.

De uitbreiding van de Michaëlschool is uitgevoerd met Thermeco bouwelementen, een innovatief en duurzaam bouwsysteem. Uiteindelijk zijn op de daken van alle scholen zonnepanelen geplaatst.

Tijdens mijn bestuurswerk heb ik deelgenomen in de werkgroep ‘Huisvesting op Maat’ van de gemeente de Bilt en alle Biltse basisonderwijsbesturen.

ir. Dries van Heusden

, ,

Kantoor/bedrijfsruimte DMI Almere

In Almere is in opdracht van DMI en NR Vastgoed bv een nieuw kantoorgebouw met bedrijfsruimten gerealiseerd. Het gebouw voorziet in de huisvesting van DMI (Direct Mail Interface) en wordt gedeeltelijk verhuurd aan derden.

,

Welt der Tiere, Worms (D)

In opdracht van Indoorplay.de ontwikkelt Elefant Architecten een indoor kinderspeelparadijs ter grootte van 5000m2 in een bestaand winkel/bedrijfsgebouw.

, ,

Perronliften voor ProRail

Op diverse stations in Nederland worden door ons, in het kader van het overheidsprogramma: ‘Toegankelijkheid Stations’, in opdracht van Prorail stationsliften uitgewerkt.

, , ,

Een reuzenrad voor o.a. Amsterdam, (A Panoramic Wheel for Amsterdam)

In het kader van de uitvraag van de gemeente Amsterdam voor een publiekstrekker op de Kop Dijksgracht hebben wij een voorstel uitgewerkt voor het plaatsen van een reuzenrad. Deze attractie trekt jaarlijks plm. 1 miljoen bezoekers. Met name de bijzondere grachtenstructuur van Amsterdam en de directe nabijheid van de Bollenstreek en de Markerwaard maken van Amsterdam een ideale locatie voor een blik vanuit de lucht.

Aansluitend op Amsterdam is overleg opgestart met diverse europese steden voor inpassing van een reuzenrad in de stedelijke ontwikkelingsplannen. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt.

, ,